Решенија за упис за прв уписен рок 2018/2019

македонски