ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Наставни програми

Наставата на додипломските студии на студиската програма за медицинска сестра-техничар трае шест (6) семестри или три (3) години. Во првите два семестри се изучуваат општо-образовните и основните медицински предмети, кои претставуваат основа за понатамошно совладување на стручните медицински предмети. Предметните програми во втората и третата студиска година се посветени за совладување на содржината на стручните предмети потребни за совладување на вештините од областа на здравствената заштита, фундаментални за струката како и тангентните медицински дисциплини потребни за проширувањето на знаењето на медицинската сестра од повеќе медицински специјалистички и субспецијалистички области.

Повеќе
Наставата на додипломските студии на студиската програма за медицинско- лабораториски аналитичар трае шест (6) семестри односно три (3) години. Во првите два семестри се изучуваат општо-образовните и основните (базични) медицински предмети, кои претставуваат основа за понатамошно совладување на стручните медицински предмети. Предметните програми во втората и третата студиска година се посветени за совладување на содржината на стручните предмети потребни за совладување на вештините од областа на здравствената заштита, фундаментални за струката како и тангентните медицински дисциплини потребни за проширувањето на знаењето на физиотерапевтот од повеќе медицински, специјалистички и субспецијалистички области.

Повеќе
Наставата на додипломските студии на студиската програма за физиотерапевт трае шест (6) семестри или три (3) години. Во првите два семестри се изучуваат општо-образовните и основните медицински предмети, кои претставуваат основа за понатамошно совладување на стручните медицински предмети. Предметните програми во втората и третата студиска година се посветени за совладување на содржината на стручните предмети потребни за совладување на вештините од областа на здравствената заштита, фундаментални за струката како и тангентните медицински дисциплини потребни за проширувањето на знаењето на физиотерапевтот од повеќе медицински специјалистички и субспецијалистички области.

Повеќе
Студиските програми за акушерки и насоката за медицински сестри во примарна здраствена заштита во период од 3 години не се во функција. Согледувајќи ја потребата од профилот акушерка во здравството во Република Македонија, како и кадровските и просторни можности, Високата медицинска школа повторно ја стави во функција едукација на студентите од овој профил.

Повеќе
Наставата на додипломските студии на студиската програма за радиолошки технолог трае шест (6) семестри или три (3) години. Во првите два семестри се изучуваат општо-образовните и основните медицински предмети, кои претставуваат основа за понатамошно совладување на стручните медицински предмети. Предметните програми во втората и третата студиска година се посветени за совладување на содржината на стручните предмети потребни за совладување на вештините од областа на здравствената заштита, фундаментални за струката како и тангентните медицински дисциплини потребни за проширувањето на знаењето на радиолошкиот технолог од повеќе медицински специјалистички и субспецијалистички области.

Повеќе
Наставата на додипломските студии на студиската програма за санитарен инженер трае шест (6) семестри или три (3) години. Во првите два семестри се изучуваат општо-образовните и основните медицински предмети, кои претставуваат основа за понатамошно совладување на стручните медицински предмети. Предметните програми во втората и третата студиска година се посветени за совладување на содржината на стручните предмети потребни за совладување на вештините од областа на здравствената заштита, фундаментални за струката како и тангентните медицински дисциплини потребни за проширувањето на знаењето на санитарен инженер од повеќе медицински специјалистички и субспецијалистички области.

Повеќе
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
македонски