Админ_админ

октомври 22, 2020

Дополнителни маил адреси за студенти

[…]
октомври 22, 2020

Термин за предавање по предметот Педијатрија

[…]
октомври 22, 2020

Линк за предавање по предметот Интерна медицина

[…]
октомври 21, 2020

Термин за предавање по предметите Техники на снимање 1 и Радиолошка апаратура

[…]
октомври 20, 2020

Пријава за настава по предметот Педијатрија (физиотерапевти)

[…]
октомври 20, 2020

Линк за предавање по предметот Анатомија

[…]
октомври 19, 2020

Линк за предавањата по предметот Епидемиологија,Хигиена и Исхрана и диететика 1

[…]
октомври 19, 2020

Линк за предавање по предметот Медицинска социологија

[…]
октомври 19, 2020

Измена во терминот за предавање по предметите Хемија и Хемија 1

[…]
октомври 16, 2020

Предавањето по предметот Физикална терапија се одлага

[…]
октомври 14, 2020

Термин за предавање по предметот Интерна медицина; Интерна медицина со ревматологија

[…]
октомври 14, 2020

Линк за предавање по предметот Медицинска статистика со мед. информатика

[…]
октомври 13, 2020

Известување за сите студенти заинтересирани за размена преку Erasmus + програмата

[…]
октомври 13, 2020

Линк за предавање по предметот Анатомија

[…]
октомври 10, 2020

Распоред за настава по предметот Хигиена и Исхрана и диететика 1(13.10.2020)

[…]
македонски