Админ_админ

мај 30, 2020

Распоред за полагање по предметот Медицина на трудот online

[…]
мај 29, 2020

Распоред за полагање на предметите Алтернативна медицина и Современи дијагностички методи

[…]
мај 28, 2020

Распоред за колоквиумска недела (прв колоквиум/летен семестар)

[…]
мај 28, 2020

Соопштение за прв колоквиум по предметите Нуклеарна медицина и Ендокринологија

[…]
мај 28, 2020

Соопштение за полагање на прв колоквиум по предметот Физиологија

[…]
мај 27, 2020

Распоред за полагање за прв колоквиум по Примарна здравствена заштита

[…]
мај 27, 2020

Соопштение за прв колоквиум по предметите кај Проф. д-р Веселин Талевски

[…]
мај 27, 2020

Соопштение за полагање прв колоквиум по предметот Хирургија со нега

[…]
мај 27, 2020

Соопштение за полагање прв колоквиум по предметите Медицина на трудот и Културолошки компетенции на здравствените професионалци

[…]
мај 26, 2020

Распоред за полагање на прв колоквиум по предметот Примарна здравствена заштита

[…]
мај 25, 2020

Распоред за полагање на прв колоквиум по Трансфузиологија со имунологија

[…]
мај 19, 2020

Студентски календар за претстојните испитни сесии

[…]
мај 19, 2020

Заверка на летен семестар и пријавување на испити за јунска испитна сесија

[…]
мај 18, 2020

Предавање по предметот Оториноларингологија

[…]
мај 18, 2020

Линк за предавање по предметот Етика

[…]
македонски