Админ_админ

ноември 14, 2019

Резултати од I колоквиум по предметот: Токсикологија

[…]
ноември 14, 2019

Резултати од I колоквиум по предметот: Педијатрија со нега – физиотерапевти

[…]
ноември 14, 2019

Одлагање на првиот колоквиум по Интерна медицина (О, А)

[…]
ноември 13, 2019

Резултати од I колоквиум по предметот: Предучилишна и училишна хигиена

[…]
ноември 13, 2019

Резултати од I колоквиум по предметот: Предмети за општа употреба

[…]
ноември 13, 2019

Резултати од1 колоквиум по: AНАТОМИЈА Општа медицинска сестра – вонредни

[…]
ноември 13, 2019

Резултати од 1 колоквиум по: AНАТОМИЈА Медицинско лаб. аналитичар

[…]
ноември 13, 2019

Резултати од 1 колоквиум по: AНАТОМИЈА Санитарен инженер

[…]
ноември 13, 2019

Термин за I колоквиум по предметот Прехранбени адитиви и пестициди

[…]
ноември 13, 2019

Промена на термин за колоквиумот по предметот Дезинфекција, Дезинсекција и Дератизација

[…]
ноември 12, 2019

Резултати од I колоквиум по: AНАТОМИЈА акушерка

[…]
ноември 12, 2019

Термин за предавање по предметот Патологија и Патологија со хистопатолошки техники

[…]
ноември 12, 2019

Резултати од1 колоквиум по: AНАТОМИЈА физиотерапевти

[…]
ноември 12, 2019

Распоред за прв и прв поправен колоквиум, зимски семестар 2019/2020

[…]
ноември 12, 2019

Резултати од I колоквиум по: AНАТОМИЈА Општа медицинска сестра – редовни

[…]
македонски