Админ_админ

септември 1, 2020

Резултати од испитот по предметот БАЛНЕОЛОГИЈА Одржан на: 31.08.2020 година.

[…]
септември 1, 2020

Резултати од II колоквиум и Испит по предметот: Медицина на трудот Одржан на 25.08.2020

[…]
август 31, 2020

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Соња Георгиевска

[…]
август 31, 2020

Резултати од  испит  по предметот: Радиолошка заштита Одржан на: 31.08.2020

[…]
август 31, 2020

Резултати од  испит  по предметот: Судска медицина Одржан на: 31.08.2020

[…]
август 31, 2020

Резултати од  испит  по предметот: Психијатрија / Ментална хигиена ипсихијатрија сонега Одржан на: 26.08.2020

[…]
август 31, 2020

Резултати по предметот РАБОТНА И ОКУПАЦИОНА ТЕРАПИЈА одржан на 26.08.2020.г.

[…]
август 31, 2020

Резултати по предметот МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА одржан на 25.08.2020

[…]
август 31, 2020

Р Е З У Л Т А Т И од  I КОЛОКВИУМ (ПОПРАВЕН)  по ФИЗИОЛОГИЈА одржан  на  21.08.2020 год.

[…]
август 31, 2020

Пријава за полагање по предметите: Анестезија, реанимација и инт. лекување, Ортопедија со травматологија и Третман на болка

[…]
август 31, 2020

Пријава за полагање по предметот Хирургија

[…]
август 31, 2020

РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТ по предметот ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 2 одржан на 26.08.2020

[…]
август 31, 2020

РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТ И ВТОР КОЛОКВИУМ по предметот ФАРМАКОЛОГИЈА одржан на 26.08.2020

[…]
август 27, 2020

Резултати од испитот по предметот Специјална кинезитерапија 1 одржан на 26.08.2020г.

[…]
август 26, 2020

Соопштение за испитот по предметите Современи дијагностички методи и Алтернативна медицина

[…]
македонски