Админ_админ

август 22, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Емилија Тански

[…]
август 22, 2018

Термини за испити нуклеарна медицина, патофизиологија и ендокринологија

[…]
август 21, 2018

Термин за испит примена на компјутери во еко системи

[…]
август 20, 2018

Термини за испити основи на рехабилитација и работна и окупациона терапија

[…]
август 20, 2018

Повик за учество на меѓународна младинска конференција

[…]
август 15, 2018

Резултати клиничка биохемија 2 испит

[…]
август 1, 2018

Помош при пријавување на конкурс за I циклус студии

[…]
јули 30, 2018

Конкурс за прв циклус 2018/19 година

[…]
јули 23, 2018

Резултати микробиологија, дијагностички постапки во микробиологијата и вирусологија испит

[…]
јули 10, 2018

Работно време на ВМШ во текот на летните одмори

[…]
јули 10, 2018

Соопштение за пријавување на испити и упис на семестар

[…]
јули 9, 2018

Термини за испити септемвриска испитна сесија

[…]
јули 6, 2018

Резултати специјална кинезитерапија 1 и 2 испит

[…]
јули 5, 2018

Резултати медицинска психологија со комуникациски вештини испит

[…]
јули 5, 2018

Резултати исхрана и диететика 1 и 2 испит

[…]
македонски