Админ_админ

јуни 6, 2018

Термин за испит трансфузиологија со имунологија

[…]
јуни 5, 2018

Презакажан испит радиографски процес 1 и 2

[…]
јуни 5, 2018

Резултати примарна здравствена заштита испит

[…]
јуни 5, 2018

Резултати медицинска масажа испит

[…]
јуни 5, 2018

Резултати дијагностички постапки поправен прв колоквиум

[…]
јуни 5, 2018

Термини за полагање дијагностички постапки, вирусологија и микробиологија

[…]
јуни 5, 2018

Термин за испити рентген анатомија, КТ и МР и техники на снимање 1 и 2

[…]
јуни 5, 2018

Термини за испит гинекологија и акушерство со нега и превенција во гинекологија и акушерство

[…]
јуни 5, 2018

Резултати трансфузиологија со имунологија втор колоквиум

[…]
јуни 5, 2018

Резултати фармакологија втор колоквиум

[…]
јуни 5, 2018

Резултати културолошки компетенции на здравствените професионалци втор колоквиум

[…]
јуни 5, 2018

Резултати медицина на трудот втор колоквиум

[…]
јуни 5, 2018

Резултати здравствена нега 2 втор колоквиум

[…]
јуни 4, 2018

Резултати нуклеарна медицина втор колоквиум

[…]
јуни 4, 2018

Резултати ендокринологија втор колоквиум

[…]
македонски