Админ_админ

мај 17, 2018

Резултати радиолошка заштита втор колоквиум

[…]
мај 16, 2018

Заверка на семестар и пријавување на испити

[…]
мај 15, 2018

Термин за втор колоквиум примена на компјутери во еко системи

[…]
мај 15, 2018

Термин за предавање трансфузиологија со имунологија

[…]
мај 15, 2018

Резултати педијатрија со нега втор колоквиум

[…]
мај 14, 2018

Термин за вежби хигиена

[…]
мај 14, 2018

Термин за втор колоквиум гинекологија и акушерство со нега и превенција во гинекологија и акушерство

[…]
мај 11, 2018

Термин за втор колоквиум основи на кинезитерапија

[…]
мај 11, 2018

Термин за потписи здравствено воспитание

[…]
мај 11, 2018

Термин за втор колоквиум исхрана и диететика 2 за санитарен инженер

[…]
мај 11, 2018

Термин за втор колоквиум дерматовенерологија

[…]
мај 11, 2018

Термин за вежби ендокринологија, нуклеарна медицина и патофизиологија

[…]
мај 10, 2018

Термин за втор колоквиум патофизиологија, ендокринологија и нуклеарна медицина

[…]
мај 10, 2018

Термин за предавање и потписи по предметот педијатрија

[…]
мај 9, 2018

Распоред за II колоквиум за II, IV и VI семестар учебна 2017/18 год

[…]
македонски