Админ_админ

август 26, 2020

Соопштение за испитот по предметот Паразитологија и Санитарна микробиологија

[…]
август 26, 2020

Пријава за online полагање испит по предметите Алтернативна медицина и Современи дијагностички методи

[…]
август 26, 2020

Резултати од испит по: ИНТЕРНА МЕДИЦИНА Одржан на: 25.08.2020

[…]
август 26, 2020

Резултати од испит по: АНАТОМИЈА Одржан на: 25.08.2020

[…]
август 26, 2020

Резултати од  испит  по предметот: Неврологија со нега/Неврологија Одржан на: 25.08.2020

[…]
август 25, 2020

РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТ по предметот ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 1 одржан на 24.08.2020

[…]
август 25, 2020

РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТ по предметот МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЈА СО КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ одржан на 24.08.2020  

[…]
август 25, 2020

Р Е З У Л Т А Т И од  I КОЛОКВИУМ (ПОПРАВЕН)  по ХИСТОЛОГИЈА (физиотерапевти) одржан  на  18.08.2020 год.

[…]
август 24, 2020

НАСОКИ за постапување на единиците на УКЛО за време на пријавувањето / запишувањето на кандидати по Конкурс во прва година во академската 2020/2021 година

[…]
август 24, 2020

Резултати од II колоквиум/испит по предметот: Eпидемиологија

[…]
август 24, 2020

Термин за испит по предметот Медицинска рехабилитација

[…]
август 24, 2020

Електронска пријава за предметите: Ендокринологија, Патофизиологија и Нуклерана медицина

[…]
август 19, 2020

Електронско пријавување за испит кај Проф. д-р Викторија Продановска Стојчевска

[…]
август 17, 2020

Термин за евидентирање на оценки по предметите кај Пред. м-р Лена Петруловска

[…]
август 17, 2020

Резултати од испит по предметот Микробиологија

[…]
македонски