Админ_админ

мај 11, 2018

Термин за втор колоквиум дерматовенерологија

[…]
мај 11, 2018

Термин за вежби ендокринологија, нуклеарна медицина и патофизиологија

[…]
мај 10, 2018

Термин за втор колоквиум патофизиологија, ендокринологија и нуклеарна медицина

[…]
мај 10, 2018

Термин за предавање и потписи по предметот педијатрија

[…]
мај 9, 2018

Распоред за II колоквиум за II, IV и VI семестар учебна 2017/18 год

[…]
мај 8, 2018

Конкурс за ERASMUS+

[…]
мај 7, 2018

Распоред за вежби исхрана и диететика

[…]
мај 4, 2018

Термин за вежби нуклеарна медицина и патофизиологија

[…]
мај 4, 2018

Презакажано предавање педијатрија со нега

[…]
мај 3, 2018

Резултати дерматовенерологија со нега поправен прв колоквиум

[…]
мај 3, 2018

Резултати радиолошки методи 1 поправен прв колоквиум

[…]
мај 2, 2018

Термин за предавање дерматовенерологија

[…]
мај 2, 2018

Термин за предавање основи на кинезитерапија

[…]
мај 2, 2018

Термин за вежби кинезиологија

[…]
април 30, 2018

НАПРАВИ ЧЕКОР НАПРЕД! Креирај професионална биографија и Подготви се за интервју за работа…

[…]
македонски