Админ_админ

мај 4, 2018

Термин за вежби нуклеарна медицина и патофизиологија

[…]
мај 4, 2018

Презакажано предавање педијатрија со нега

[…]
мај 3, 2018

Резултати дерматовенерологија со нега поправен прв колоквиум

[…]
мај 3, 2018

Резултати радиолошки методи 1 поправен прв колоквиум

[…]
мај 2, 2018

Термин за предавање дерматовенерологија

[…]
мај 2, 2018

Термин за предавање основи на кинезитерапија

[…]
мај 2, 2018

Термин за вежби кинезиологија

[…]
април 30, 2018

НАПРАВИ ЧЕКОР НАПРЕД! Креирај професионална биографија и Подготви се за интервју за работа…

[…]
април 30, 2018

Резултати гинекологија и акушерство со нега поправен прв колоквиум

[…]
април 30, 2018

Материјал за учење екологија за II колоквиум

[…]
април 27, 2018

Резултати биофизика поправен прв колоквиум

[…]
април 26, 2018

Термин за вежби ендокринологија и нуклеарна медицина

[…]
април 26, 2018

Термин за втор колоквиум педијатрија со нега

[…]
април 26, 2018

Термин за предавања рендген анатомија, КТ и МР и техники на снимање II

[…]
април 26, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Мициќ Оливера

[…]
македонски