Админ_админ

април 17, 2018

Термин за поправен колоквиум биофизика

[…]
април 17, 2018

Резултати англиски јазик испит

[…]
април 17, 2018

Резултати радиолошка заштита поправен прв колоквиум

[…]
април 17, 2018

Термин за практичен испит неврологија

[…]
април 17, 2018

Резултати неврологија и ментална хигиена и психијатрија со нега испит

[…]
април 17, 2018

Термин за колоквиуми по гинекологија со акушерство и превенција во гинекологија и акушерство

[…]
април 16, 2018

Резултати анатомија испит

[…]
април 16, 2018

Резултати интерна медицина испит

[…]
април 16, 2018

Презакажано предавање медицина на трудот

[…]
април 16, 2018

Универзитетски турнир во баскет и пикадо

[…]
април 16, 2018

Резултати екологија поправен прв колоквиум

[…]
април 16, 2018

Известување за студент со бр. индекс 4460

[…]
април 16, 2018

Резултати етика прв поправен колоквиум

[…]
април 16, 2018

Резултати микробиологија прв колоквиум

[…]
април 16, 2018

Резултати микробиологија испит

[…]
македонски