Админ_админ

април 11, 2018

Резултати од поправен I колоквиум по предметот:  Eпидемиологија

[…]
април 11, 2018

Резултати од испитот  по предметот:  Eпидемиологија

[…]
април 11, 2018

Физички принципи и протоколи на МР

[…]
април 11, 2018

Промена на термин за колоквиум физикална терапија

[…]
април 11, 2018

Термин за предавање дерматовенерологија

[…]
април 11, 2018

Резултати онкологија и палијативна терапија поправен прв колоквиум

[…]
април 11, 2018

Резултати микробиологија поправен прв колоквиум

[…]
април 11, 2018

Резултати гинекологија со нега испит

[…]
април 11, 2018

Резултати водење на раѓање прв поправен колоквиум

[…]
април 10, 2018

Дополнување на резултати нуклеарна медицина

[…]
април 10, 2018

Резултати хистологија поправен прв колоквиум

[…]
април 10, 2018

Резултати физиологија поправен прв колоквиум

[…]
април 10, 2018

Резултати биохемија II поправен прв колоквиум

[…]
април 10, 2018

Термини за вежби нуклеарна медицина, ендокринологија и патофизиологија

[…]
април 10, 2018

Термин за испит статистика со информатика за санитарен инженер

[…]
македонски