Админ_админ

април 10, 2018

Резултати исхрана и диететика 2 прв колоквиум и термин за поправен колоквиум

[…]
април 10, 2018

Резултати современи дијагностички методи во медицината

[…]
април 10, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Цветанче Стојческа

[…]
април 10, 2018

Презакажани предавања ментална хигиена

[…]
април 10, 2018

Презакажан термин за испит кинезиологија

[…]
април 10, 2018

Термин за поправен колоквиум, и предавање по предметот трансфузиологија со имунологија

[…]
април 10, 2018

Резултати ендокринологија, нуклеарна медицина и патофизиологија прв колоквиум

[…]
април 10, 2018

Резултати фармакологија поправен прв колоквиум

[…]
април 10, 2018

Резултати здравствена нега 2 поправен прв колоквиум

[…]
април 10, 2018

Резултати трансфузиологија со имунологија прв колоквиум

[…]
април 5, 2018

Распоред за вежби исхрана и диететика

[…]
април 5, 2018

Термин за поправен прв колоквиум педијатрија

[…]
април 5, 2018

Одложено предавање медицина на трудот

[…]
април 5, 2018

Термини за предавања кинезиологија и современи дијагностички постапки во медицината

[…]
април 5, 2018

Резултати балнеологија поправен прв колоквиум

[…]
македонски