Админ_админ

март 30, 2018

Термин за предавање гинекологија и акушерство

[…]
март 29, 2018

Резултати хистологија прв колоквиум

[…]
март 29, 2018

Резултати балнеологија прв колоквиум

[…]
март 29, 2018

Термин за прв колоквиум културолошки компетенции на здравствените професионалци

[…]
март 29, 2018

Резултати клиничка биохемија 1 прв колоквиум

[…]
март 29, 2018

Термин за испити за II циклус од Проф. Ана Рендевска

[…]
март 28, 2018

Резултати хирургија прв колоквиум

[…]
март 28, 2018

Резултати хемија II прв колоквиум

[…]
март 28, 2018

Резултати физиологија прв колоквиум

[…]
март 28, 2018

Резултати протетика и ортотика прв колоквиум

[…]
март 28, 2018

Резултати здравствено воспитание прв колоквиум

[…]
март 28, 2018

Резултати онкологија и палијативна терапија прв колоквиум

[…]
март 27, 2018

Резултати примарна здравствена заштита прв колоквиум

[…]
март 27, 2018

Термин за испити од II циклус кај Проф. Белческа

[…]
март 27, 2018

Термин за прв колоквиум за радиолошки методи 1 и радиологија (ф)

[…]
македонски