Админ_админ

март 27, 2018

Резултати кинезиологија прв колоквиум

[…]
март 27, 2018

Термин за прв колоквиум водење на раѓање

[…]
март 26, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Гордана Димеска

[…]
март 26, 2018

Резултати фармакологија прв колоквиум

[…]
март 22, 2018

Јавна одбрана на специјалистичкиот труд на кандидатот Климентина Блажеска

[…]
март 22, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Дениз Дуница

[…]
март 22, 2018

Термин за прв колоквиум клиничка биохемија 1

[…]
март 21, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Африм Аручи

[…]
март 21, 2018

Резултати примена на компјутери во еко системи прв колоквиум

[…]
март 21, 2018

Презакажан прв колоквиум оториноларингологија

[…]
март 20, 2018

Соопштение за предавањето по предметот Исхрана и диететика (општа, акушерки и радиолози)

[…]
март 20, 2018

Оценки и потписи – работна и окупациона терапија и основи на рехабилитација

[…]
март 20, 2018

Промена на термини за прв колоквиум биофизика и физикална медицина

[…]
март 20, 2018

Термин за казнена апрлиска сесија

[…]
март 19, 2018

Меѓународна активност на ВМШ- „Ке дојдеме повторно“!

[…]
македонски