Админ_админ

март 19, 2018

Предавања по предметите гинекологија и акушерство и превенција во гинекологија и акушерство

[…]
март 19, 2018

Термин за прв колоквиум инфектологија со нега

[…]
март 19, 2018

Термин за предавање третман на болка

[…]
март 19, 2018

Распоред за колоквиуми зa прв и прв поправен колоквиум од парен семестар

[…]
март 16, 2018

Термин за вежби акушерство 2

[…]
март 16, 2018

Соопштение за материјал по екологија за I колоквиум

[…]
март 15, 2018

Соопштение за медицина на трудот

[…]
март 13, 2018

Термин за предавање гинекологија и акушерство и превенција во гинекологија и акушерство

[…]
март 13, 2018

Презакажано предавање современи дијагностички методи

[…]
март 13, 2018

Соопштение за акушерки

[…]
март 12, 2018

Соопштение за педијатрија и здравствено воспитание

[…]
март 12, 2018

Резултати англиски јазик испит

[…]
март 12, 2018

Распоред за вежби исхрана и диететика

[…]
март 12, 2018

Предавање трансфузиологија со имунологија

[…]
март 9, 2018

Второ место на студентска размена во Цирих, Швајцарија – Вечер на презентација на својата земја

[…]
македонски