Админ_админ

март 9, 2018

Распоред за семинар за VI семестар за вонредни студенти за учебната 2017/18 година

[…]
март 7, 2018

Термини за предавања за вонредни студенти за физикална терапија, третман на болка и основи на кинезитерапија

[…]
март 7, 2018

Термин за предавања рендген анатомија, КТ и МР и техники на снимање II

[…]
март 7, 2018

Термин за предавање исхрана и диететика 2

[…]
март 6, 2018

Термин за предавање дерматовенерологија само за РЕДОВНИ студенти

[…]
март 6, 2018

Термин за предавање дерматовенерологија

[…]
март 5, 2018

Распоред за вежби по предметот хигиена

[…]
март 5, 2018

Резултати гинекологија со нега испит

[…]
март 5, 2018

Резултати водење на раѓање испит

[…]
март 3, 2018

Одложени предавања од проф. Рајчановска

[…]
март 1, 2018

Одложени предавања ургентни состојби во медицината

[…]
март 1, 2018

Одложено предавање кинезиологија

[…]
март 1, 2018

Распоред за предавања за IV семестар вонредни студенти

[…]
март 1, 2018

Термин за вежби по предметот хирургија со нега (општа)

[…]
февруари 28, 2018

Термин за предавање трансфузиологија со имунологија редовни и вонредни студенти

[…]
македонски