Админ_админ

февруари 28, 2018

Резултати општа радиологија и радиотерапија 2 испит

[…]
февруари 27, 2018

Термин за предавање исхрана и диететика 2 (с.и.) ИЗМЕНА

[…]
февруари 26, 2018

Термин за предавање за радиологија (ф) и радиолошки методи I

[…]
февруари 26, 2018

Презакажани вежби кинезиологија

[…]
февруари 23, 2018

Одложени предавања здравствено воспитание

[…]
февруари 23, 2018

Распоред за вежби здравствена нега 2 и практична настава 2

[…]
февруари 23, 2018

Резултати радиографски процес испит

[…]
февруари 23, 2018

Резултати КТ и МР испит

[…]
февруари 23, 2018

Резултати општа радиологија испит

[…]
февруари 23, 2018

Резултати техники на снимање I испит

[…]
февруари 22, 2018

Распоред за предавања за II семестар вонредни студенти за учебната 2017/2018 година

[…]
февруари 21, 2018

Соопштение за инфектологија со нега

[…]
февруари 21, 2018

Резултати микробиологија и дијагностички постапки во микробиологијата испит

[…]
февруари 21, 2018

Соопштение за предавања физиологија

[…]
февруари 20, 2018

Во врска со анкетата за самоевалуација

[…]
македонски