Админ_админ

март 7, 2018

Термин за предавања рендген анатомија, КТ и МР и техники на снимање II

[…]
март 7, 2018

Термин за предавање исхрана и диететика 2

[…]
март 6, 2018

Термин за предавање дерматовенерологија само за РЕДОВНИ студенти

[…]
март 6, 2018

Термин за предавање дерматовенерологија

[…]
март 5, 2018

Распоред за вежби по предметот хигиена

[…]
март 5, 2018

Резултати гинекологија со нега испит

[…]
март 5, 2018

Резултати водење на раѓање испит

[…]
март 3, 2018

Одложени предавања од проф. Рајчановска

[…]
март 1, 2018

Одложени предавања ургентни состојби во медицината

[…]
март 1, 2018

Одложено предавање кинезиологија

[…]
март 1, 2018

Распоред за предавања за IV семестар вонредни студенти

[…]
март 1, 2018

Термин за вежби по предметот хирургија со нега (општа)

[…]
февруари 28, 2018

Термин за предавање трансфузиологија со имунологија редовни и вонредни студенти

[…]
февруари 28, 2018

Резултати општа радиологија и радиотерапија 2 испит

[…]
февруари 27, 2018

Термин за предавање исхрана и диететика 2 (с.и.) ИЗМЕНА

[…]
македонски