Админ_админ

февруари 5, 2018

Резултати социјална медицина испит

[…]
февруари 5, 2018

Резултати спортска медицина испит

[…]
февруари 5, 2018

Резултати специјална кинезитерапија 1 и 2 испит

[…]
февруари 5, 2018

Резултати здравствено воспитание испит

[…]
февруари 2, 2018

Термин за оценки кај Проф. Викторија Стојчевска Продановска

[…]
февруари 2, 2018

Термин за испит етика

[…]
февруари 2, 2018

Резултати анатомија 2 и 3 колоквиум

[…]
февруари 2, 2018

Резултати физиологија испит

[…]
февруари 2, 2018

Резултати ургентни состојби во медицината испит

[…]
февруари 2, 2018

Термини за испит клиничка биохемија 1 и 2

[…]
февруари 2, 2018

Резултати педијатрија со нега испит

[…]
февруари 1, 2018

Термин за заверка и упис на семестат за II циклус студии

[…]
февруари 1, 2018

Термин за практичен испит ургентни состојби во медицината

[…]
февруари 1, 2018

Резултати хирургија испит

[…]
февруари 1, 2018

Резултати интерна медицина (акушерки) втор колоквиум

[…]
македонски