Админ_админ

февруари 5, 2018

Почеток на настава летен семестар

[…]
февруари 5, 2018

Резултати биофизика испит

[…]
февруари 5, 2018

Резултати ОРЛ со нега испит

[…]
февруари 5, 2018

Резултати протетика и ортотика испит

[…]
февруари 5, 2018

Резултати патронажна здравствена заштита испит

[…]
февруари 5, 2018

Резултати социјална медицина испит

[…]
февруари 5, 2018

Резултати спортска медицина испит

[…]
февруари 5, 2018

Резултати специјална кинезитерапија 1 и 2 испит

[…]
февруари 5, 2018

Резултати здравствено воспитание испит

[…]
февруари 2, 2018

Термин за оценки кај Проф. Викторија Стојчевска Продановска

[…]
февруари 2, 2018

Термин за испит етика

[…]
февруари 2, 2018

Резултати анатомија 2 и 3 колоквиум

[…]
февруари 2, 2018

Резултати физиологија испит

[…]
февруари 2, 2018

Резултати ургентни состојби во медицината испит

[…]
февруари 2, 2018

Термини за испит клиничка биохемија 1 и 2

[…]
македонски