Админ_админ

јануари 29, 2018

Резултати етика испит

[…]
јануари 29, 2018

Резултати анатомија останати насоки испит

[…]
јануари 29, 2018

Резултати судска медицина втор колоквиум

[…]
јануари 29, 2018

Резултати анатомија општа медицинска сестра испит

[…]
јануари 26, 2018

Резултати анатомија испит акушерки и лаборанти

[…]
јануари 26, 2018

Јавна одбрана на специјалистичкиот труд на кандидатот Денис Арсовски

[…]
јануари 26, 2018

Термин за испит отоларингологија со нега

[…]
јануари 25, 2018

Одложено предавање по предметот германски јазик

[…]
јануари 25, 2018

Резултати кинезитерапија испит

[…]
јануари 25, 2018

Термин за испит дерматовенерологија со нега

[…]
јануари 24, 2018

Термин за испит медицинска статистика со информатика за санитарен инженер

[…]
јануари 24, 2018

Јавна одбрана на специјалистичкиот труд на кандидатот Ајрије Алилоска

[…]
јануари 24, 2018

Јавна одбрана на специјалистичкиот труд на кандидатот Дина Чибишева

[…]
јануари 24, 2018

Резултати патологија и патологија со хистопатолошки техники втор колоквиум

[…]
јануари 24, 2018

Резултати физикална терапија испит

[…]
македонски