Админ_админ

јануари 23, 2018

Резултати алтернативна медицина испит

[…]
јануари 23, 2018

Термин за испит гинекологија и акушерство со нега

[…]
јануари 22, 2018

Предавања германски јазик

[…]
јануари 22, 2018

Термин за испит основи на рехабилитација и работна и окупациона терапија

[…]
јануари 22, 2018

Резултати анестезија, реанимација и интензивно лекување втор колоквиум

[…]
јануари 22, 2018

Термини за испити санитарна микробиологија и паразитологија

[…]
јануари 18, 2018

Термин за испит исхрана и диететика

[…]
јануари 15, 2018

Соопштение за практичен испит здравствена нега 1, здравствена нега и практична настава

[…]
јануари 15, 2018

Соопштение за практичен испит по фармакологија

[…]
јануари 15, 2018

Резултати патофизиологија втор колоквиум

[…]
јануари 15, 2018

Резултати нуклеарна медицина втор колоквиум

[…]
јануари 15, 2018

Резултати хистологија испит

[…]
јануари 12, 2018

Резултати КТ и МР анатомија, протоколи на МР и подготовки и методи за КТ и МР преглед втор циклус

[…]
јануари 12, 2018

Резултати англиски јазик втор колоквиум

[…]
јануари 9, 2018

Практичен испит здравствена нега 1

[…]
македонски