Админ_админ

декември 14, 2017

Испитни прашања за II колоквиум анестезиологија и интензивно лекување

[…]
декември 14, 2017

Термин за испит нуклеарна медицина

[…]
декември 14, 2017

Термин за втор колоквиум патофизиологија и нулеарна медицина

[…]
декември 14, 2017

Предавање германски јазик

[…]
декември 14, 2017

Термин за втор колоквиум радиолошка биологија

[…]
декември 14, 2017

Термин за колоквиум педијатрија со неонатологија

[…]
декември 13, 2017

Предавање за студенти од II циклус студии од претходна година кај проф. Ана Рендевска

[…]
декември 13, 2017

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Анита Ѓореска

[…]
декември 13, 2017

Термин за втор колоквиум патронажна здравствена заштита

[…]
декември 13, 2017

Термин за испит хирургија казнена сесија

[…]
декември 13, 2017

Соопштение за II циклус за студенти на КТ и МР

[…]
декември 13, 2017

Презакажан втор колоквиум хематологија

[…]
декември 13, 2017

Пријавување на испити и заверка на семестар за сите студенти

[…]
декември 13, 2017

Промена на термин за втор колоквиум француски јазик

[…]
декември 13, 2017

Термин за предавање техники на снимање 1

[…]
македонски