Админ_админ

декември 5, 2017

Резултати анатомија физиотерапевти втор колоквиум

[…]
декември 5, 2017

Повик за учество на семинар во Турција

[…]
декември 5, 2017

Одложени предавања од Проф. Рамова

[…]
декември 5, 2017

Резултати анатомија лаборанти, радиолози и санитарен инженер втор колоквиум

[…]
декември 4, 2017

Настава анатомија за физиотерапевти и радиолози

[…]
декември 4, 2017

Термин за предавања за II циклус студии

[…]
декември 4, 2017

За пријавување во казнена сесија

[…]
декември 4, 2017

Промена на термин за предавање епидемиологија и инфектологија

[…]
декември 4, 2017

Одложено предавање по медицинска психологија со комуникациски вештини

[…]
декември 4, 2017

Резултати патологија и патологија со хистопатолошки техники прв колоквиум

[…]
декември 1, 2017

Казнена сесија за предмети од парен семестар

[…]
декември 1, 2017

Термин за вежби медицинска статистика со информатика

[…]
ноември 29, 2017

Одложено предавање офталмологија

[…]
ноември 29, 2017

Резултати основи на истражување прв поправен колоквиум

[…]
ноември 29, 2017

Резултати правни аспекти на медицинската грижа поправен прв колоквиум

[…]
македонски