Админ_админ

ноември 29, 2017

Термин за предавање анатомија (општа и акушерки)

[…]
ноември 28, 2017

Предавање по медицинска статистика со информатика за санитарен инженер

[…]
ноември 28, 2017

Резултати работна и окупациона терапија прв поправен колоквиум

[…]
ноември 28, 2017

Резултати основи на рехабилитација прв поправен колоквиум

[…]
ноември 28, 2017

Презакажано предавање основи на истражување

[…]
ноември 27, 2017

Промена на термин за втор колоквиум по анатомија

[…]
ноември 27, 2017

Предавања анатомија

[…]
ноември 27, 2017

Известување за специјална кинезитерапија

[…]
ноември 27, 2017

Резултати интерна медицина со ревматологија (физиотерапевти) поправен прв колоквиум

[…]
ноември 27, 2017

Резултати педијатрија со нега прв поправен колоквиум

[…]
ноември 27, 2017

Резултати офталмологија прв поправен колоквиум

[…]
ноември 24, 2017

Резултати фармакологија поправен прв колоквиум

[…]
ноември 24, 2017

Резултати здравствена нега и здравствена нега 1 поправен прв колоквиум

[…]
ноември 24, 2017

Аматерски турнир во пинг – понг и пикадо

[…]
ноември 24, 2017

Резултати специјална кинезитерапија 1 усен испит прв колоквиум

[…]
македонски