Админ_админ

декември 1, 2017

Казнена сесија за предмети од парен семестар

[…]
декември 1, 2017

Термин за вежби медицинска статистика со информатика

[…]
ноември 29, 2017

Одложено предавање офталмологија

[…]
ноември 29, 2017

Резултати основи на истражување прв поправен колоквиум

[…]
ноември 29, 2017

Резултати правни аспекти на медицинската грижа поправен прв колоквиум

[…]
ноември 29, 2017

Термин за предавање анатомија (општа и акушерки)

[…]
ноември 28, 2017

Предавање по медицинска статистика со информатика за санитарен инженер

[…]
ноември 28, 2017

Резултати работна и окупациона терапија прв поправен колоквиум

[…]
ноември 28, 2017

Резултати основи на рехабилитација прв поправен колоквиум

[…]
ноември 28, 2017

Презакажано предавање основи на истражување

[…]
ноември 27, 2017

Промена на термин за втор колоквиум по анатомија

[…]
ноември 27, 2017

Предавања анатомија

[…]
ноември 27, 2017

Известување за специјална кинезитерапија

[…]
ноември 27, 2017

Резултати интерна медицина со ревматологија (физиотерапевти) поправен прв колоквиум

[…]
ноември 27, 2017

Резултати педијатрија со нега прв поправен колоквиум

[…]
македонски