Админ_админ

јули 20, 2020

СООПШТЕНИЕ од Проф. Д-р ТУТЕСКА

[…]
јули 20, 2020

Р Е З У Л Т А Т И од  ИСПИТОТ  по ФИЗИОЛОГИЈА 

[…]
јули 20, 2020

Резултати од испитот по предметот Офталмологија

[…]
јули 20, 2020

Резултати од испитот по предметот Клиничка биохемија 1

[…]
јули 20, 2020

Резултати од испит по предметот Етика

[…]
јули 20, 2020

Електронска пријава за уписи на Високата медицинска школа

[…]
јули 18, 2020

Термин за испит по предметите Превенција во ГА, Акушерство 1,2 и 3

[…]
јули 17, 2020

Резултати од ИСПИТ по предметот Сузбивање на заразни болести

[…]
јули 17, 2020

Резултати од ИСПИТ по предметот Санитарна теника (санитарен инжeнер)

[…]
јули 17, 2020

Резултати од II поправен колоквиум//испит по предметот: Хигиенски преглед на вода

[…]
јули 17, 2020

ИТНО!Проверка на приговори доставени до МОН за платежни картички

[…]
јули 17, 2020

Резултати од II колоквиум/испит по предметот: Исхрана и диететика и Исхрана и диететика 2

[…]
јули 17, 2020

Резултати од Испит по предметот: ПАТОЛОГИЈА и ПАТОЛОГИЈА СО ХИСТОПАТОЛОШКИ ТЕХНИКИ Одржан на: 14.07.2020 год.

[…]
јули 17, 2020

Резултати од испит по предметот Менаџмент во здравство

[…]
јули 17, 2020

Резултати од комисискиот испит по предметот Хирургија одржан на 15.07.2020 год.

[…]
македонски