Админ_админ

октомври 19, 2017

Промена на термин за предавање педијатрија со неонагологија

[…]
октомври 19, 2017

Закажани предавања патологија и патологија со хистопатолошки техники

[…]
октомври 19, 2017

Презакажани предавања за семинар V семестар

[…]
октомври 17, 2017

Термин за вежби анатомија

[…]
октомври 17, 2017

Материјали по предметот анатомија

[…]
октомври 17, 2017

Неврологија со нега групи за вежби

[…]
октомври 17, 2017

Распоред за V семестар вонредни студенти – учебна 2017/2018

[…]
октомври 17, 2017

Термин за предавање акушерство со нега I

[…]
октомври 17, 2017

Термин за предавања радиолошка биологија

[…]
октомври 16, 2017

Термин за предавање патронажна здравствена заштита

[…]
октомври 12, 2017

Надворешна евалуација на универзитетот Св. Климент Охридски

[…]
октомври 6, 2017

Резултати техники на снимање 1 испит (стари резултати)

[…]
октомври 6, 2017

Резултати рендген анатомија и КТ и МР испит

[…]
октомври 6, 2017

Резултати физички принципи КТ и МР II циклус

[…]
октомври 4, 2017

Резултати радиографски процес, КР и МР и радиотерапија испити

[…]
македонски