Админ_админ

октомври 4, 2017

Распоред за предавања за I год. I семестар вонредни студенти 2017/18

[…]
октомври 2, 2017

Резултати трансфузиологија со имунологија II колоквиум

[…]
октомври 2, 2017

Резултати трансфузиологија со имунологија испит

[…]
септември 29, 2017

Резултати дерматовенерологија со нега испит и колоквиум

[…]
септември 27, 2017

Термини за испити за II циклус по предметите кај проф. Ана Рендевска

[…]
септември 23, 2017

Резултати клиничка биохемија 1 втор колоквиум

[…]
септември 23, 2017

Резултати клиничка биохемија 1 испит

[…]
септември 23, 2017

Резултати вирусологија испит

[…]
септември 23, 2017

Резултати микробиологија испит

[…]
септември 23, 2017

Резултати дијагностички постапки во микробиологијата испит

[…]
септември 22, 2017

Резултати биофизика испит

[…]
септември 20, 2017

Резултати нуклеарна медицина испит

[…]
септември 19, 2017

Резултати нуклеарна медицина испит

[…]
септември 19, 2017

Резултати ендокринологија испит

[…]
септември 19, 2017

Резултати патофизиологија испит

[…]
македонски