Админ_админ

ноември 1, 2017

Промена на термин за 1 поправен колоквиум по биохемија и биохемија 1

[…]
ноември 1, 2017

Промена на термин за 1 колоквиум интерна медицина со нега

[…]
октомври 31, 2017

Распоред на колоквиуми за учебната 2017/18 година

[…]
октомври 27, 2017

Прв колоквиум медицинска психологија со комуникациски вештини

[…]
октомври 25, 2017

Соопштение за униформи за студентите

[…]
октомври 25, 2017

Резултати радиологија II циклус

[…]
октомври 24, 2017

Термини за 1 колоквиум анатомија

[…]
октомври 23, 2017

Вежби анатомија

[…]
октомври 20, 2017

Соопштение за II циклус студии

[…]
октомври 20, 2017

Термин за предавање исхрана и диететика

[…]
октомври 19, 2017

Термин за предавања и консултации за вонредни студенти клиничка биохемија 1 и 2

[…]
октомври 19, 2017

Промена на термин за предавање педијатрија со неонагологија

[…]
октомври 19, 2017

Закажани предавања патологија и патологија со хистопатолошки техники

[…]
октомври 19, 2017

Презакажани предавања за семинар V семестар

[…]
октомври 17, 2017

Термин за вежби анатомија

[…]
македонски