Админ_админ

октомври 17, 2017

Материјали по предметот анатомија

[…]
октомври 17, 2017

Неврологија со нега групи за вежби

[…]
октомври 17, 2017

Распоред за V семестар вонредни студенти – учебна 2017/2018

[…]
октомври 17, 2017

Термин за предавање акушерство со нега I

[…]
октомври 17, 2017

Термин за предавања радиолошка биологија

[…]
октомври 16, 2017

Термин за предавање патронажна здравствена заштита

[…]
октомври 12, 2017

Надворешна евалуација на универзитетот Св. Климент Охридски

[…]
октомври 6, 2017

Резултати техники на снимање 1 испит (стари резултати)

[…]
октомври 6, 2017

Резултати рендген анатомија и КТ и МР испит

[…]
октомври 6, 2017

Резултати физички принципи КТ и МР II циклус

[…]
октомври 4, 2017

Резултати радиографски процес, КР и МР и радиотерапија испити

[…]
октомври 4, 2017

Распоред за предавања за I год. I семестар вонредни студенти 2017/18

[…]
октомври 2, 2017

Резултати трансфузиологија со имунологија II колоквиум

[…]
октомври 2, 2017

Резултати трансфузиологија со имунологија испит

[…]
септември 29, 2017

Резултати дерматовенерологија со нега испит и колоквиум

[…]
македонски