Админ_админ

јули 16, 2020

Резултати – (јунска) испитна сесија Физикална терапија

[…]
јули 16, 2020

Пријава за полагање по предметите Акушерство 1,2 и 3 и Превенција во гинекологија и акушертсво

[…]
јули 16, 2020

Термин за испити кај Пред. М-р Ана Рендевска

[…]
јули 16, 2020

Распоред за полагање испит по предметот Етика

[…]
јули 14, 2020

Резултати од II колоквиум/испит по предметот: Хигиена

[…]
јули 14, 2020

Резултати од II колоквиум и Испит по предметот: Медицина на трудот – 10.07.20

[…]
јули 14, 2020

СООПШТЕНИЕ -ПОТЕСЕТУВАЊЕ-ПРАКТИЧЕН ИСПИТ НЕВРОЛОГИЈА

[…]
јули 13, 2020

Р Е З У Л Т А Т И од  ИСПИТОТ  по ХИСТОЛОГИЈА (медицинско-лабораториски аналитичар) одржан  на  08.07.2020 год.  

[…]
јули 13, 2020

Р Е З У Л Т А Т И од  ИСПИТОТ  по БИОХЕМИЈА I, БИОХЕМИЈА II и БИОХЕМИЈА (санитарни инженери)  одржан  на  08.07.2020 год.

[…]
јули 13, 2020

Резултати од испитот по предметот Правни аспекти на мед. грижа

[…]
јули 13, 2020

Пријава за полагање по предметот Дерматовенерологија

[…]
јули 13, 2020

Пријава за предметот Хирургија со нега

[…]
јули 13, 2020

Резултати од испит по предметот УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ОДРЖАН НА 02.07.2020

[…]
јули 13, 2020

Резултати од испит.  по наставната дисциплина: СОВРЕМЕНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ МЕТОДИ   Одржан на: 03.07.2020

[…]
јули 13, 2020

Резултати од испит.  по наставната дисциплина: АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА

[…]
македонски