Админ_админ

јули 9, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО СОЦИОЛОГИЈА ОДРЖАН НА 09.07.2020 година

[…]
јули 9, 2020

Резултати од испитот по предметот: Санитарна микробиологија Одржан на 29.06.2020 година

[…]
јули 9, 2020

Резултати од испитот по предметот: Санитарна микробиологија Одржан на 04.02. 2020 година

[…]
јули 9, 2020

Резултати од ispitot по предметот: Parazitologija Одржан na 04.02. 2020 godina

[…]
јули 9, 2020

Резултати од ispitot по предметот: Паразитологија Одржан na 29.06. 2020 godina

[…]
јули 9, 2020

СООПШТЕНИЕ од Проф. Д-р ТУТЕСКА

[…]
јули 9, 2020

Резултати од испитот по предметот СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА

[…]
јули 8, 2020

Соопштение за практична настава за насоката Радиолошки технолог

[…]
јули 8, 2020

РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТ по предметот ЗДРАВСТВЕНА НЕГА / ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 1

[…]
јули 8, 2020

РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТ по предметот МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЈА СО КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

[…]
јули 8, 2020

Испит и конечни оценки по предметот: ЕНДОКРИНОЛОГИЈА

[…]
јули 8, 2020

Испит и конечни оценки по предметот: НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

[…]
јули 8, 2020

Распоред за јунска сесија 2019/2020

[…]
јули 8, 2020

Пријава за полагање по предметот Културолошки компетенции на здравствените професионалци

[…]
јули 8, 2020

Соопштение во врска со предметот Примена на компјутери во еко системи

[…]
македонски