Админ_админ

јули 2, 2020

Резултати од испитот по предметот ГЕРИЈАТРИЈА

[…]
јули 2, 2020

Резултати од испитот по предметот ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

[…]
јули 2, 2020

Резултати од  испит/ втор колоквиум  по предметот: Ургентни состојби во медицината

[…]
јули 2, 2020

Резултати од  прв kолоквиум  по предметот: Ментална хигиена-санитарни инжинери

[…]
јули 2, 2020

Р Е З У Л Т А Т И од ИСПИТОТ по БИОХЕМИЈА (општа медицинска сестра)

[…]
јули 2, 2020

Р Е З У Л Т А Т И од Практичниот испит по БИОХЕМИЈА I, БИОХЕМИЈА II и БИОХЕМИЈА(санитарни инженери)

[…]
јули 2, 2020

Пријава за online полагање по предметите Алтернативна медицина и Современи дијагностички методи

[…]
јули 1, 2020

Резултати од испит по предметот „Оториноларингологија со нега“

[…]
јули 1, 2020

Резултати од испит по предметот: Гинекологија 2 со нега

[…]
јули 1, 2020

Пријава за полагање IIкол/испит по предметите Нуклеарна медицина и Ендокринологија

[…]
јули 1, 2020

Резултати од испитот по предметот: Водење на раѓање

[…]
јули 1, 2020

Резултати од испит по предметот: Подготовка за родителство и планирање на семејство

[…]
јули 1, 2020

Резултати од испитот по предметот online: Гинекологија со нега 1

[…]
јули 1, 2020

Резултати од испит по предметот: Гинекологија и акушерство со нега

[…]
јули 1, 2020

Резултати од вториот колоквиум по предметот РАБОТНА И ОКУПАЦИОНА ТЕРАПИЈА

[…]
македонски