Админ_админ

септември 28, 2020

Резултати од Испитот по предметот Педијатрија со нега   Одржан на 27.09.2020 г.

[…]
септември 28, 2020

Резултати од Испит и II колоквиум по предметот: Здравствено воспитание Одржан на: 24.09.2020г.

[…]
септември 28, 2020

Резултати од II колоквиум и Испит по предметот: Педијатрија со неонатологија Одржан на 24.09.2020g.

[…]
септември 28, 2020

Резултати од Испит по предметот: Медицина на трудот Одржан на 24.09.2020

[…]
септември 28, 2020

Резултати од II колоквиум по предметот: Педијатрија со нега – физиотерапевти Одржан на: 24.09.2020 год.

[…]
септември 25, 2020

Резултати од испит по предметот: Епидемиологија

[…]
септември 25, 2020

Резултати од II колоквиум /испит по предметот: Инфектологија

[…]
септември 25, 2020

Прелиминарна листа трет уписен рок

[…]
септември 25, 2020

Резултати од Испит по предметотите Микробиологија, Дијагностички постапки во Микробиологија и Микробиологија со паразитологија

[…]
септември 25, 2020

РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТ по предметот ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 1 одржан на 17.09.2020

[…]
септември 25, 2020

РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТ И ВТОР КОЛОКВИУМ по предметот ФАРМАКОЛОГИЈА одржан на 17.09.2020

[…]
септември 25, 2020

Резултати од испит.  по наставната дисциплина: СОВРЕМЕНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ МЕТОДИ Одржан на: 16.09.2020

[…]
септември 24, 2020

Студентски избори

[…]
септември 24, 2020

Резултати од испит по предметот: Исхрана и диететика 2

[…]
септември 24, 2020

Резултати од II колоквиум/испит по предметот: Исхрана и диететика

[…]
македонски