Админ_админ

јули 1, 2020

Резултати од испитот по предметот: Основи на истражување одржан на: 25.06.2020

[…]
јули 1, 2020

Резултати од испитот по предметот : ПАТОФИЗИОЛОГИЈА

[…]
јуни 30, 2020

Распоред за полагање на испит по предметите Екологија и Животна средина и одржлив развој

[…]
јуни 30, 2020

Резултати од испитот по предметот Протетика и ортотика

[…]
јуни 30, 2020

Вкупен број на поени по предметот Примарна здравствена заштита

[…]
јуни 30, 2020

Вкупен број на поени по предметот Протетика и ортотика

[…]
јуни 30, 2020

Вкупен број на поени по предметот Балнеологија

[…]
јуни 29, 2020

Резултати од втор колоквиум по предметот Санитарна техника

[…]
јуни 29, 2020

Резултати од испитот по предметот: Медицинска статистика со мед информатика

[…]
јуни 29, 2020

РЕЗУЛТАТИ Од ВТОР КОЛОКВИУМ по предметот ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА СО НЕГА

[…]
јуни 29, 2020

Резултати од вториот колоквиум по специјална кинезитерапија 1

[…]
јуни 29, 2020

Резултати од испитот по предметот Балнеологија

[…]
јуни 29, 2020

РЕЗУЛТАТИ од ВТОР ( II) КОЛОКВИУМпо предметот БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА

[…]
јуни 29, 2020

Резултати од втор колоквиум по предметот Нуклеарна медицина

[…]
јуни 29, 2020

Втор колоквиум по предметот ЕНДОКРИНОЛОГИЈА

[…]
македонски