Админ_админ

јуни 25, 2020

КОНКУРС ЗА УПИС НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021

[…]
јуни 25, 2020

РЕЗУЛТАТИ од втор колоквиум по предметот „ОРЛ со нега“

[…]
јуни 25, 2020

Резултати од 2 кол.  по наставната дисциплина: СОВРЕМЕНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ МЕТОДИ

[…]
јуни 25, 2020

Резултати од испитот по предметот Трансфузија со имунологија

[…]
јуни 25, 2020

Резултати од испитот по предметот Медицинска масажа

[…]
јуни 24, 2020

Соопштение од Виш пред. Д-р Гордана Белческа

[…]
јуни 24, 2020

Резултати од вториот колоквиум по предметот Хирургија со нега

[…]
јуни 24, 2020

Известување за предметите Гинекологија со нега (стара програма),Водење на раѓање, Гинекологија со нега 1 и Гинекологија и акушерство

[…]
јуни 23, 2020

Соопштение за испитот по предметот Третман на болка

[…]
јуни 23, 2020

Резултати од II колоквиум по предметот: Инфектологија со нега

[…]
јуни 23, 2020

Резултати од вториот колоквиум по Биофизика

[…]
јуни 23, 2020

Соопштение за втор колоквиум по предметот Дерматовенерологија

[…]
јуни 23, 2020

Консултации кај Проф. д-р Домника Рајчановска

[…]
јуни 22, 2020

Р Е З У Л Т А Т И од II Колоквиум по ХИСТОЛОГИЈА

[…]
јуни 22, 2020

Р Е З У Л Т А Т И од II Колоквиум по БИОХЕМИЈА I и БИОХЕМИЈА II

[…]
македонски