Админ_админ

јуни 19, 2020

Online полагање по предметот Ментална хигиена (санитарни инженери)

[…]
јуни 19, 2020

Резултати од II колоквиум по предметот: Гинекологија и акушерство со нега

[…]
јуни 19, 2020

Резултати од II колоквиум по предметот: Гинекологија 2 со нега

[…]
јуни 19, 2020

Резултати од II колоквиум по предметот: Подготовка за родителство и планирање на семејство

[…]
јуни 19, 2020

Резултати од прв колоквиум по предметот Клиничка биохемија 1

[…]
јуни 19, 2020

Резултати од II колоквиум по предметот: Исхрана и диететика

[…]
јуни 19, 2020

Резултати од II колоквиум по предметот: Исхрана и диететика 2

[…]
јуни 18, 2020

Резултати од втор колоквиум по предметот Етика

[…]
јуни 18, 2020

Р Е З У Л Т А Т И од II Колоквиум по ФИЗИОЛОГИЈА

[…]
јуни 18, 2020

Резултати од практичниот испит по БИОХЕМИЈА I и II одржан  на  17.06.2020 год.

[…]
јуни 18, 2020

Соопштение за предметите за полагање кај Виш пред. м-р Владо Дамевски

[…]
јуни 17, 2020

Резултати од II колоквиум по предметот: Здравствено воспитание

[…]
јуни 17, 2020

Пријава за полагање на испит кај Проф. д-р Викторија П. Стојчевска

[…]
јуни 16, 2020

Резултати од II колоквиум  по предметот: Хигиенски преглед на вода

[…]
јуни 16, 2020

Резултати од I колоквиум по предметот: Хигиенски преглед на вода

[…]
македонски