Админ_админ

септември 21, 2020

Резултати од испитот по предметот СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА Одржан на: 16.09.2020 година. КОРЕГИРАНИ !

[…]
септември 21, 2020

Резултати од испитот по предметот ПРОТЕТИКА И ОРТОТИКА Одржан на: 16.09.2020 година.

[…]
септември 21, 2020

Резултати од испитот по предметот ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Одржан на: 17.09.2020 година.

[…]
септември 21, 2020

Резултати од испитот по предметот БАЛНЕОЛОГИЈА Одржан на: 17.09.2020 година.

[…]
септември 21, 2020

Р Е З У Л Т А Т И од  ПРАКТИЧНИОТ  ИСПИТ  по БИОХЕМИЈА II и БИОХЕМИЈА (санит. инж.)  одржан на 18.09.2020 год.

[…]
септември 21, 2020

Резултати од Испит по предметот: Медицина на трудот Одржан на 14.09.2020

[…]
септември 20, 2020

Резултати од испит по предметите Анестезија,реанимација и инт.лекување и Ортопедија со травматологија

[…]
септември 20, 2020

Измена и дополнување на распоредот на испити за септемвриска испитна сесија 2019/2020

[…]
септември 18, 2020

Резултати од испитот по предметот кинезиологија одржан на 17.09.2020г.

[…]
септември 18, 2020

Резултати од испитот по предметот специјална кинезитерапија 2 одржан на 17.09.2020г.

[…]
септември 18, 2020

Резултати од испит по: АНАТОМИЈА Одржан на: 15.09.2020

[…]
септември 18, 2020

Резултати од испит по предметот: Гинекологија 1 со нега Одржан на: 14.09.2020.год (понеделник)

[…]
септември 18, 2020

Резултати од испит по предметот: Гинекологија 2 со нега Одржан на: 27.08.2020. и 17.09.2020 год (четврток) online

[…]
септември 18, 2020

Резултати од испит по предметот: Подготовка за родителство и планирање на семејство, одржан на: 27.08.2020 и 17.09.2020 год (четврток) online

[…]
септември 18, 2020

Резултати од испитот по предметот: Водење на раѓање Одржан online на: 27.08.2020 и 17.09.2020 год (четврток) online

[…]
македонски