Админ_админ

јуни 4, 2020

Резултати од прв колоквиум по предметот Санитарна техника (санитарен инжeнер)

[…]
јуни 4, 2020

езултати од прв и втор колоквиум по предметот Сузбивање на заразни болести

[…]
јуни 4, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ЕКОЛОГИЈА ОДРЖАН НА 02.06.2020

[…]
јуни 3, 2020

Резултати од  прв колоквиум   по предметот: Психијатрија

[…]
јуни 3, 2020

Резултати по предметот Хигиена – I колоквиум одржан на 01.06.2020 год.

[…]
јуни 2, 2020

Распоред за полагање на прв колоквиум по предметот Балнеологија

[…]
јуни 2, 2020

Распоред за полагање на прв колоквиум по предметот Протетика и ортотика

[…]
јуни 2, 2020

РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА I КОЛОКВИУМ ПО КУЛТУРОЛОШКИ КОМПЕТЕНЦИИ

[…]
јуни 2, 2020

Промена на термин за колоквиум по предметот Дермaтовенерологија

[…]
јуни 2, 2020

Резултати од првиот колоквиум по предметот Трансфузиологија со имунологија

[…]
јуни 1, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ РАДИОЛОГИЈА

[…]
јуни 1, 2020

РЕЗУЛТАТИ  ОД  ПРВИОТ  КОЛОКВИУМ  ПО РАДИОЛОШКИ МЕТОДИ 1

[…]
јуни 1, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО КТ И МР ПАТОЛОГИЈА

[…]
јуни 1, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО КОНТРАСТНИ СРЕДСТВА ЗА КТ И МР

[…]
јуни 1, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ФИЗИЧКИ ПРИНЦИПИ НА КТ

[…]
македонски