Админ_админ

јуни 1, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПРОТОКОЛИ ЗА ЦТ – ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

[…]
јуни 1, 2020

Резултати од првиот колоквиум по предметот Примарна здравствена заштита

[…]
јуни 1, 2020

Промена на терминот за колоквиум по предметот Културолошки компетенции на здр.професионалци

[…]
мај 31, 2020

Соопштение по предметот Дерматовенерологија

[…]
мај 31, 2020

Распоред за полагање по предметот Медицина на трудот

[…]
мај 31, 2020

Протокол при изведување на испити

мај 29, 2020

Распоред за полагање на предметите Алтернативна медицина и Современи дијагностички методи

[…]
мај 28, 2020

Соопштение за прв колоквиум по предметите Нуклеарна медицина и Ендокринологија

[…]
мај 28, 2020

Соопштение за полагање на прв колоквиум по предметот Физиологија

[…]
мај 27, 2020

Распоред за полагање за прв колоквиум по Примарна здравствена заштита

[…]
мај 27, 2020

Соопштение за прв колоквиум по предметите кај Проф. д-р Веселин Талевски

[…]
мај 27, 2020

Соопштение за полагање прв колоквиум по предметот Хирургија со нега

[…]
мај 27, 2020

Соопштение за полагање прв колоквиум по предметите Медицина на трудот и Културолошки компетенции на здравствените професионалци

[…]
мај 26, 2020

Распоред за полагање на прв колоквиум по предметот Примарна здравствена заштита

[…]
мај 25, 2020

Распоред за полагање на прв колоквиум по Трансфузиологија со имунологија

[…]
македонски