Админ_админ

мај 19, 2020

Студентски календар за претстојните испитни сесии

[…]
мај 19, 2020

Заверка на летен семестар и пријавување на испити за јунска испитна сесија

[…]
мај 18, 2020

Предавање по предметот Оториноларингологија

[…]
мај 18, 2020

Линк за предавање по предметот Етика

[…]
мај 12, 2020

Соопштение за предметите: КТМР, Рентген анатомија и Техники на снимање II

[…]
мај 11, 2020

Линк за предавање по предметот Етика

[…]
мај 8, 2020

Соопштение за II циклус студии

[…]
мај 8, 2020

Термин за предавање по предметот Современи дијагностички методи

[…]
мај 8, 2020

Термин за предавање по предметот Алтернативна медицина

[…]
мај 7, 2020

Повик до студентите да даруваат крв

мај 6, 2020

Соопштение за Наставнички совет

[…]
мај 6, 2020

Известување за партиципација

[…]
мај 4, 2020

Термин за предавање по предметот Исхрана и диететика и Исхрана и диететика 2

[…]
мај 4, 2020

Термин за предавање по предметот Инфектологија

[…]
мај 4, 2020

Термин за предавање  по предметот Современи дијагностички методи

[…]
македонски