Админ_админ

мај 3, 2020

Соопштение од административната служба на ВМШ

[…]
април 30, 2020

Соопштение за дипломирани студенти и апсолвенти

[…]
април 28, 2020

Термин за предавање по предметот Физикална терапија

[…]
април 27, 2020

Термин за предавање по предметот Исхрана и диететика и Исхрана и диететика 2

[…]
април 27, 2020

Термин за предавање по предметот Современи дијагностички методи

[…]
април 26, 2020

Соопштение од административната служба на ВМШ

[…]
април 23, 2020

Меѓународен повик за проекти

[…]
април 23, 2020

УКЛО е прифатен како партнер на  #EuvsVirus Hackathon

[…]
април 21, 2020

Соопштение за Ментална хигиенa (VI семестар) за насоката санитарни инжинери

[…]
април 21, 2020

Термин за предавање по предметот Исхрана и диетика и Исхрана и диететика II

[…]
април 20, 2020

Соопштение од административната служба на ВМШ

април 20, 2020

Изветување за предавањето по предметот Културолошки компетенции на здравствените професионалци

[…]
април 17, 2020

Соопштение од Проф. д-р Билјана Степановска

[…]
април 17, 2020

Соопштение за предавања по предметот Физикална терапија

[…]
април 17, 2020

Соопштение од Пред. м-р Ана Михајловска Рендевска

[…]
македонски