Админ_админ

март 29, 2020

Термин за предавање по предметот Исхрана и диететика 2 – санитарни инженери

[…]
март 28, 2020

Превенција за заштита и постапување со храна во состојба со корона вирус

март 27, 2020

Распоред за on line настава

[…]
март 27, 2020

Соопштение од Пред. м-р Лена Петруловска

[…]
март 27, 2020

Соопштение од Проф. д-р Снежана Михајловска

[…]
март 27, 2020

Соопштение од Проф. д-р Гордана Белчевска

[…]
март 27, 2020

Соопштение од Пред. м-р Елена Крстевска Келепуровска

[…]
март 27, 2020

Соопштение од Пред. м-р Весна Трајкова

[…]
март 27, 2020

Соопштение од Пред. м-р Светлана Поповска Кљусева

[…]
март 27, 2020

Соопштение од Пред. м-р Маја Белевска

[…]
март 27, 2020

Соопштение од Пред. м-р Сотир Николовски

[…]
март 27, 2020

Соопшение од Виш пред. м-р Владо Дамевски

[…]
март 26, 2020

Термин за предавање по предметот Психијатрија

[…]
март 26, 2020

Tермин за предавање по предметот Педијатрија

[…]
март 26, 2020

Известување од Проф. д-р Ратка Нешковска:

[…]
македонски