Админ_админ

март 26, 2020

Соопштение од Проф. Д-р Снежана Стоилова

[…]
март 26, 2020

СООПШТЕНИЕ ЗА ТЕРМИНИТЕ ЗА ON-LINE НАСТАВА ОД ПРОФ. Д-Р ЈОВАНКА ТУТЕСКА

[…]
март 25, 2020

ОДЛУКА за организирање дежурства на Високата медицинска школа

март 25, 2020

Термин за предавање по предметот Здравствено воспитание

[…]
март 24, 2020

Соопштение за вонредни студенти од Проф. д-р Изабела Филов

[…]
март 24, 2020

Соопштение за предавање по предметот Медицина на трудот

[…]
март 24, 2020

СООПШТЕНИЕ од Проф. Д-р Јованка ТУТЕСКА

[…]
март 24, 2020

Соопштение од Проф. д-р Снежана Стоилова

[…]
март 24, 2020

Соопштение за предавање по предметот Онкологија

[…]
март 23, 2020

Соопштение од Проф. д-р Викторија Продановска Стојчевска

[…]
март 23, 2020

Соопштение од административната служба на ВМШ

[…]
март 23, 2020

Соопштение за предавање по предметот Културолошки компетенции на здравствените професионалци

[…]
март 23, 2020

Соопштение од Проф. д-р Емилија Јашовиќ Сивеска

[…]
март 21, 2020

Известување за апсолвенти

[…]
март 20, 2020

Соопштение по предметот Анестезија,реанимација и интензивно лекување

[…]
македонски