Админ_админ

март 27, 2020

Соопштение од Пред. м-р Сотир Николовски

[…]
март 27, 2020

Соопшение од Виш пред. м-р Владо Дамевски

[…]
март 26, 2020

Термин за предавање по предметот Психијатрија

[…]
март 26, 2020

Tермин за предавање по предметот Педијатрија

[…]
март 26, 2020

Известување од Проф. д-р Ратка Нешковска:

[…]
март 26, 2020

Соопштение од Проф. Д-р Снежана Стоилова

[…]
март 26, 2020

СООПШТЕНИЕ ЗА ТЕРМИНИТЕ ЗА ON-LINE НАСТАВА ОД ПРОФ. Д-Р ЈОВАНКА ТУТЕСКА

[…]
март 25, 2020

ОДЛУКА за организирање дежурства на Високата медицинска школа

март 25, 2020

Термин за предавање по предметот Здравствено воспитание

[…]
март 24, 2020

Соопштение за вонредни студенти од Проф. д-р Изабела Филов

[…]
март 24, 2020

Соопштение за предавање по предметот Медицина на трудот

[…]
март 24, 2020

СООПШТЕНИЕ од Проф. Д-р Јованка ТУТЕСКА

[…]
март 24, 2020

Соопштение од Проф. д-р Снежана Стоилова

[…]
март 24, 2020

Соопштение за предавање по предметот Онкологија

[…]
март 23, 2020

Соопштение од Проф. д-р Викторија Продановска Стојчевска

[…]
македонски