Админ_админ

март 6, 2020

Распоред за вежби по предметот Хигиена

[…]
март 6, 2020

Соопштение за предметот управување со отпад 12.03.2020

[…]
март 3, 2020

Резултати по предметот РАДИОТЕРАПИЈА 1 и 2

[…]
март 3, 2020

Известување за вежбите по предметите Медицинска рехабилитација и Работна и окупациона терапија

[…]
март 3, 2020

Известување за вонредните Студенти

[…]
март 2, 2020

Распоред за предавање за II семестар, вонредни студенти – учебна година 2019/2020

[…]
февруари 27, 2020

Предавање по предметот Сензорна анализа

[…]
февруари 27, 2020

Предавање по предметот Основи на технологија на храна

[…]
февруари 27, 2020

СООПШТЕНИЕ за сите студенти и вработени на Високата медицинска школа

[…]
февруари 27, 2020

Резултати од испитот по предметот Ендокринологија

[…]
февруари 27, 2020

Резулатати од испитот по предметот Нуклеарна медицина

[…]
февруари 27, 2020

Резулатати од испитот по предметот Патофизиологија

[…]
февруари 27, 2020

Предавање по предметот ТЕХНИКИ НА СНИМАЊЕ II

[…]
февруари 27, 2020

Предавање по предметот КТМР

[…]
февруари 27, 2020

Предавање по предметот РЕНТГЕН АНАТОМИЈА

[…]
македонски