Админ_админ

февруари 18, 2020

Термин за предавање по предметот Санитарна техника

[…]
февруари 17, 2020

Резултати од Испитот по предметот: ОНКОЛОГИЈА И ПАЛИЈАТИВНА ТЕРАПИЈА oдржан на: 14.02.2020 год.

[…]
февруари 17, 2020

Резултати од II колоквиум и Испит по предметот: Спортска медицина Одржан на: 12.02.2020 год.

[…]
февруари 17, 2020

Резултати од Испитот по предметот: Хематологија Одржан на: 12.02.2020 год.

[…]
февруари 17, 2020

Соопштение за предавањето по предметот Балнеологија

[…]
февруари 17, 2020

Термин за евидентирање на оценките по предметот Интерна медицина за сите насоки

[…]
февруари 17, 2020

Резултати од испитот по специјална кинезитерапија 2

[…]
февруари 17, 2020

Промена на термин за предметите Превенција во гинeкологија и акушерство и Акушерство II

[…]
февруари 17, 2020

РЕЗУЛТАТИ  ОД  ИСПИТОТ ПО МЕДИЦИНСКА ЕХОСОНОГРАФИЈА

[…]
февруари 17, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД  ИСПИТОТ  ПО  РАДИОЛОГИЈА ЗА ФИЗИОТЕРАПЕВТИ

[…]
февруари 17, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО РАДИОЛОШКА АПАРАТУРА

[…]
февруари 17, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД  ИСПИТОТ  ПО  РАДИОЛОШКИ МЕТОДИ 1,

[…]
февруари 17, 2020

РЕЗУЛТАТИ  ОД  ИСПИТОТ ПО  РАДИОЛОШКИ  МЕТОДИ 2

[…]
февруари 17, 2020

Резултати од испитот по предметот Анестезија, реанимација и инт. лекување

[…]
февруари 17, 2020

Резултати од испитот по предметот Ортопедија со травматологија

[…]
македонски