Админ_админ

февруари 17, 2020

Соопштение од Проф. д-р Изабела Филов

[…]
февруари 14, 2020

Резултати од испит и 2 кол  ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СО РЕВМАТОЛОГИЈА   физиотерапевт

[…]
февруари 14, 2020

Резултати од испит и 2 кол  ИНТЕРНА МЕДИЦИНА Радиолошки технолог

[…]
февруари 14, 2020

Резултати од испит и 2 кол  ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СО НЕГА Општа мед. сестра

[…]
февруари 14, 2020

Резултати од испит и 2 кол  ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СО НЕГА Акушерка

[…]
февруари 14, 2020

ТЕРМИН ЗА ПРАКТИЧЕН ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ НЕВРОЛОГИЈА СО НЕГА

[…]
февруари 14, 2020

Распоред на настава за летен семестар за учебната 2019 / 2020

[…]
февруари 14, 2020

Резултати од испит по предметот Дезинфекција, дезинсекција и дератизација (санитарен инжeнер) ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА

[…]
февруари 14, 2020

Резултати од испитот по предметот МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

[…]
февруари 14, 2020

Резултати од испитот по Специјална кинезитерапија 1

[…]
февруари 13, 2020

Резултати од испит по предметот: Правни аспекти на медицинската грижа

[…]
февруари 12, 2020

РЕЗУЛТАТИ од испитот  по предметот РАДИОЛОШКА БИОЛОГИЈА

[…]
февруари 12, 2020

Резултати од испит по предметот „Оториноларингологија со нега

[…]
февруари 12, 2020

Резултати од испитот по предметот СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА

[…]
февруари 12, 2020

Резултати од испитот по предметот ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА СО ИМУНОЛОГИЈА

[…]
македонски